System zarządzania magazynem prasy

Głównym celem wdrożenia systemu zarządzania magazynem prasy jest usprawnienie i przyspieszenie pracy związanej z nadziałem prasy.

Dodatkowe korzyści uzyskiwane po instalacji systemu to:

 • znacznie zredukowana ilość pomyłek przy nadziale prasy dla poszczególnych punktów sprzedaży detalicznej,
 • łatwość wprowadzania korekt nadziałów,
 • zwiększony komfort pracy.

System zarządzania magazynem prasy opiera się na serwerze zarządzającym, który jest wyposażony w specjalną wersję systemu operacyjnego Linux ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ciągłej pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu znacznie poprawia się stabilność systemu i nie występują koszty zakupu licencji na użytkowanie systemu operacyjnego.

Zalety systemu zarządzania magazynem prasy

 • bardzo wysoki poziom niezawodności,
 • łatwość obsługi – do rozpoczęcia pracy wymagane jest tylko krótkie przeszkolenie,
 • wysoka ergonomia użytkowania – duże, czytelne 4-cyfrowe wyświetlacze, wygodna obsługa terminali, oprogramowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb nabywcy,
 • niskie koszty wdrożenia,
 • całkowita elastyczność – każda wykonana instalacja może być w dowolnej chwili rekonfigurowana,
 • możliwość zdalnej administracji i konfiguracji systemu – większa część zadań administracyjnych może być wykonywana bez konieczności przyjazdu wykwalifikowanego technika.

System wspomagania pracy magazynu

Główne cechy systemu:

Usprawnienie i przyspieszenie pracy przy rozdziale towaru
Znacznie zredukowana ilość pomyłek
Elastyczność – łatwość rekonfiguracji stanowisk
Łatwość obsługi
Wysoka ergonomia użytkowania
Bardzo wysoki poziom niezawodności
Elastyczność konfiguracji stanowisk

Elementy systemu:

Część sprzętowa:

 • serwer zarządzający
 • serwer portów szeregowych
 • terminale operatorskie
 • sterowniki wyświetlaczy
 • czterocyfrowe wyświetlacze z przyciskami
 • skanery kodów kreskowych

Część programowa – oprogramowanie serwera zarządzającego:

 • oprogramowanie komunikacyjne
 • oprogramowanie systemu wyświetlania danych
 • oprogramowanie terminali operatorskich
 • System wspomagania pracy magazynu

Podczas wielu kontaktów biznesowych spotykaliśmy się niejednokrotnie z problemem dotyczącym zoptymalizowania pracy magazynu danego przedsiębiorstwa. W związku z tym postanowiliśmy wdrożyć system, który wyeliminowałby to niekorzystne zjawisko, dzięki czemu dzisiaj możemy zaoferować rozwiązanie pozwalające usprawnić, a dzięki temu przyspieszyć prace magazynowe związane z rozdziałem towarów.
Rozwiązaniem tym jest system wspomagania pracy magazynu który skutecznie wdrożyliśmy w wielu firmach
Korzyści uzyskane po instalacji systemu to:

 • Usprawnienie i przyspieszenie pracy przy rozdziale towaru
 • Znacznie zredukowana ilość pomyłek
 • Elastyczność – łatwość rekonfiguracji stanowisk
 • Łatwość obsługi
 • Wysoka ergonomia użytkowania
 • Bardzo wysoki poziom niezawodności
 • Elastyczność konfiguracji stanowisk

Elementy systemu:

Część sprzętowa:

 • serwer zarządzający
 • serwer portów szeregowych
 • terminale operatorskie
 • sterowniki wyświetlaczy
 • czterocyfrowe wyświetlacze z przyciskami
 • skanery kodów kreskowych

Część programowa – oprogramowanie serwera zarządzającego:

 • oprogramowanie komunikacyjne
 • oprogramowanie systemu wyświetlania danych
 • oprogramowanie terminali operatorskich