Świadczymy usługi z zakresu planowania oraz przeprojektowywania sieci bezprzewodowych w oparciu o oprogramowanie AirMagnet Survey Pro oraz AirMagnet Planner

Oprogramowanie AirMagnet umożliwia specjalistom sieci projektowanie, wdrażanie i sprawdzanie poprawności działania bezprzewodowych sieci LAN 802.11 w celu uzyskania optymalnej wydajności, bezpieczeństwa i zgodności. Kalkuluje również idealną liczbę, rozmieszczenie i konfigurację punktów dostępowych potrzebnych do wdrożenia sieci bezprzewodowej. Rozwiązanie to wykracza poza zwykłą weryfikację zasięgu radiowego poprzez wykres rzeczywistej wydajności sieci użytkownika końcowego pod względem szybkości połączenia, przepustowości i statystyki pakietów. Survey PRO pozwala na zaplanowanie optymalnej instalacji Wi-Fi już za pierwszym razem, pozwalając na uniknięcie kosztownych przeróbek i reklamacji użytkowników.

Nieprzemyślane planowanie wdrożenia sieci bezprzewodowej może prowadzić do nadmiernych wydatków, a także do niezadowolenia użytkowników końcowych. AirMagnet to narzędzie do planowania sieci Wi-Fi, które oszczędza czas, pieniądze i nerwy poprzez uwzględnianie materiałów budowlanych, przeszkód, konfiguracji punktów dostępu, wzorów anten i wielu innych zmiennych w celu zapewnienia przewidywanej mapy sygnału i wydajności Wi-Fi , przed budowaniem sieci lub fizycznego budynku

  • Planowanie i projektowanie sieci WLAN bez rozstawiania urządzeń fizycznych
  • Generowanie mapy zasięgu pokazującej rzeczywiste pokrycie sieci WLAN, zasięgu, przepustowości, szybkości transmisji danych, powtórzeń, stopy błędów itp.
  • Oszczędza czas generując raporty aktywne, pasywne i spektrum na podstawie jednego pomiaru
  • Planowanie i projektowanie sieci WLAN (802.11a / b / g / n / ac) bez fizycznego rozstawiania jakichkolwiek punktów dostępowych (AP)
  • Optymalizacja liczby i układu AP, w calu maksymalizacji zasięgu i wydajności, dzięki symulowaniu materiałów budowlanych / przeszkód i rozmieszczenia AP
  • Skrócenie czasu planowania dzięki szybkiemu importowi ścian z planów pięter w formacie CAD
  • Planowanie strategii migracji w miarę wprowadzania nowych użytkowników lub technologii

Zaawansowane modelowanie sieci WLAN

AirMagnet Planner pozwala na zbudowanie szczegółowego modelu dowolnego środowiska bezprzewodowego – nawet przed wdrożeniem sieci lub budową budynku. Wystarczy załadować mapę lokalizacji i skorzystać z wbudowanej biblioteki ścian, drzwi i okien, aby dokładnie dopasować się do charakterystyki budynku. AirMagnet Planner pozwala dodawać punkty dostępowe do dowolnej lokalizacji i eksperymentować, aby znaleźć idealne miejsce w środowisku, w zależności od ich wymagań.

Oprogramowanie zapewnia również niezależne ustawienia dla częstotliwości radiowych 2,4 GHz i 5 GHz. Planista może ustawić kanał AP, adres IP, moc nadawania, typ anteny, orientację, wysokość i specyfikacje 802.11. Po zakończeniu sesji planowania można wygenerować profesjonalny raport zestawienia komponentów, który zawiera informacje niezbędne do prawidłowej instalacji sieci. Oprócz informacji o zasięgu fal radiowych mogą znaleźć się w nim wskaźniki wydajności, takie jak szybkości przesyłania danych i przepustowość. Dzięki zaawansowanym algorytmom automatycznego planowania możliwe jest automatyczne umieszczanie punktów dostępowych na miejscu. Oprogramowania pozwala określić minimalny oczekiwany zasięg sygnału, moc nadawania, rodzaj mediów AP i więcej, jednocześnie zaznaczając obszary zasięgu Wi-Fi i obszary, w których AP nie można umieścić.

AirMagnet Planner jest częścią platformy AirMagnet Survey PRO, zapewniając pojedynczą, bezproblemową aplikację jako jedno z najbardziej kompletnych podejść do projektowania, wdrażania i ciągłej optymalizacji bezprzewodowych sieci LAN dla sieci 802.11a / b / g / n / ac. Dzięki temu zintegrowanemu rozwiązaniu, AirMagnet Planner jest używany do dokładnego projektowania sieci WLAN poprzez modelowanie materiałów budowlanych / przeszkód, punktów dostępowych 802.11 i wizualizację pokrycia na wielu piętrach, a następnie weryfikację wyników z rzeczywistymi danymi.

Badanie Sieci 802.11

AirMagnet Survey to oprogramowanie do planowania sieci bezprzewodowej, które pozwala użytkownikom mierzyć i oceniać rzeczywiste parametry sieci bezprzewodowej za pomocą dowolnego adaptera 802.11.

AirMagnet Survey poza weryfikacją zasięgu fal radiowych przedstawia rzeczywistą wydajność sieci użytkownika końcowego pod względem przepustowości i szybkości transmisji danych PHY, biorąc pod uwagę MIMO i inne sytuacje środowiskowe / konfiguracje sieci.

Bezprzewodowe rozwiązanie do badania sieci, które pokazuje pokrycie określonych parametrów 802.11, mających wpływ na wydajność, takich jak wyższe schematy MCS i szerszy kanał oraz zakłócenia i starsze urządzenia. Wyniki są wyświetlane jako kompletna mapa „cieplna” Wi-Fi wszystkich najważniejszych wskaźników RF i wydajności dla użytkownika końcowego. Dokładność jak w świecie rzeczywistym pozwala personelowi IT na dokładne zaprojektowanie i wdrożenie sieci WLAN od samego początku.

Pomagamy firmom zaoszczędzić czas i pieniądze, ograniczając skargi użytkowników końcowych i redukując kosztowne przeprojektowanie sieci

Zbieranie danych w rzeczywistym świecie i symulowanie zmian

Bezprzewodowe badanie terenu przez AirMagnet Survey pozwala na wykorzystanie wielu adapterów podłączonych do tego samego komputera, zapewniając użytkownikom rozwiązanie, które symuluje różne końcówki klienckie. Posiadanie dokładnego narzędzia bezprzewodowego skraca czas i wysiłki związane z badaniem terenu, obniża koszty o połowę i wymaga od użytkowników chodzenia po piętrze tylko raz, aby zebrać wszystkie wymagane dane. Dzięki temu bezprzewodowemu narzędziu do badania sieci 802.11 użytkownicy mogą symulować różne zmiany w sieci i wyświetlać podgląd skutków. Opcje obejmują zmianę mocy transmisji AP, kanału, ustawień SSID oraz dodanie szumu otoczenia. Użytkownicy mogą również symulować przenoszenie punktów dostępowych do nowych lokalizacji i podglądać efekt dodania dodatkowych punktów dostępowych. AirMagnet Survey umożliwia użytkownikom tworzenie automatycznego planu kanałów dla punktów dostępowych, który pozwala uniknąć zakłóceń i nadmiernej alokacji.

Automatyczny import ścian

Funkcja automatycznego importu ścian pozwala skrócić czas poświęcony na przygotowanie planu piętra do wdrożenia bezprzewodowego, szybko importując ściany z planów pięter w formacie CAD za pomocą zaledwie kilku kliknięć myszy. Każdą warstwę CAD można indywidualnie wybrać i przypisać unikalny rodzaj tłumienia.

Wizualizacja różnic w zasięgu i wydajności na przestrzeni czasu

Sieci Wi-Fi są dynamiczne więc aby zagwarantować najlepszą wydajność dla użytkowników końcowych, istnieje możliwość weryfikacji zmian zasięgu i wydajności w sieci. Funkcja Diff View w AirMagnet Survey umożliwia wizualizację różnic między dwoma oddzielnymi pomiarami. Funkcja Diff View pomaga zobrazować, jak zmieniło się z czasem środowisko bezprzewodowe. Jest to doskonałe narzędzie dla integratorów systemów, zapewniające firmie ciągłą weryfikację zasięgu i wydajności sieci. Podobnie użytkownicy mogą skorzystać z tej funkcji, aby szybko porównać wyniki AirMagnet Planner z rzeczywistymi wynikami pomiarów na miejscu. Informacje te można następnie wykorzystać do dokładnego dostosowania strat decybeli dla warunków budowlanych i środowiskowych w programie Planner w celu dokładniejszego planowania.

Emulowanie sieci 802.11

AirMagnet Planner pozwala projektować nowe sieci 802.11 i planować strategie migracji dla istniejących starszych sieci, takich jak zastępowanie jeden do jednego lub stopniowe wprowadzanie nowszych urządzeń do starszej sieci.

 Oprogramowanie pozwala na planowanie pod kątem wydajności sieci lub użytkownika bez żmudnego fizycznego testowania AP. AirMagnet Planner zapewnia unikalne mapy zasięgu dla przepustowości sieci WLAN i inne mapy „cieplne” dla różnych parametrów, takich jak zasięg sygnału, tryby pracy, szybkość transmisji MCS, szerokość kanału i nakładanie się kanałów. Ta funkcja pozwala użytkownikom przewidywać wydajność sieci WLAN w każdym miejscu na kondygnacji, oferując najlepszy możliwy projekt, który minimalizuje wszelkie poprawki po wdrożeniu sieci. Ponieważ AirMagnet Planner jest częścią większej platformy AirMagnet Survey PRO, użytkownicy mogą porównać planowane wyniki sieci 802.11 z wynikami pomiarów po wdrożeniu.

Niestandardowa konstrukcja anteny

AirMagnet Planner zawiera ponad 300 najpopularniejszych na rynku wzorów anten do planowania punktów dostępowych, w tym Cisco, Aruba, Ruckus Wireless, Extreme Networks, Meru, Fortinet, Huawei, Meraki, Mist i inne. AirMagnet Planner zawiera również wbudowane narzędzie do tworzenia niestandardowych wzorów anten, pozwalając użytkownikom na odtworzenie właściwości dosłownie każdej dostępnej anteny.

 Modelowanie wielopiętrowe

Podczas planowania i projektowania bezprzewodowego dostępu dla budynków wielopiętrowych, ponowne użycie tych samych punktów dostępowych obniża koszty wdrażania sprzętu. Możliwość planowania na wielu piętrach z AirMagnet Planner pozwala planistom na ponowne wykorzystanie urządzeń dzięki wizualizacji zasięgu i wydajności za pomocą map „cieplnych” na różnych piętrach, zapewniając wgląd w zasięg z sąsiednich pięter. Planuj lepiej dzięki wizualizacjom siły sygnału, szybkości przesyłania danych, trybu pracy, szybkość transmisji MCS, szerokość kanału, nakładaniu się kanałów między piętrami i innym

 Raportowanie

AirMagnet Survey PRO zawiera całkowicie zintegrowany moduł raportowania, który tworzy niestandardowe wyniki pomiarów i symulacji na miejscu. Zindywidualizowane szablony zapewniają mierniczym elastyczność dzięki tworzeniu różnych raportów na podstawie wymagań projektu. Użytkownicy mogą dalej dostosowywać raporty, włączając / wykluczając sekcje, dodając notatki oraz dostosowując logo, nagłówki i stopki spośród wielu innych opcji. Raporty można zapisywać w wielu formatach, takich jak PDF, XML, HTML, Excel lub Word. Moduł raportowania zawiera szablony raportów w następujących językach: angielskim, niemieckim, francuskim, arabskim, rosyjskim i japońskim, a także umożliwia użytkownikowi tworzenie szablonów w dowolnym innym języku.